Tagged with angels in america

Scenkonstbiennalen 2021: Änglar i Amerika av...

Ett sex minuter långt smakprov ur 2021 års examensföreställning från Skådespeleriprogrammet på SKH. Filmen togs fram för att visas på Scenkonstbiennalen. Läs mer om föreställningen Angels in America Läs mer om SKH på Scenkonstbiennalen 2021

Änglar i Amerika - teaser

Teaser för examensföreställning i Skådespeleri vårterminen 2021, Änglar i Amerika. Läs mer om föreställningen på SKH:s webbplats

 
SKH

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Högskolan har cirka 500 studenter och 200 medarbetare.

Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of circus, dance, dance pedagogy, film, media, opera, performing arts and acting. The university has about 500 students and 200 employees.

Kontakt

Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Besöks- och leveransadress:
Valhallavägen 189, 115 53 Stockholm

Telefon: 08-49 400 000

E-post: info@uniarts.se

Fler kontaktuppgifter